Στο χώρο αυτόν βρίσκετε περισσότερες πηγές, υλικά και βοηθήματα για διδάσκοντες και διδασκόμενους: www.hcc.edu.gr  αρχική σελίδα-->educational materials by the HCC--> ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ. θα σας ζητηθεί η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και, μόλις επιβεβαιώσετε μέσω του συνδέσμου που θα σας έλθει στο e-mail box σας, θα έχετε πρόσβαση. 

 Εδώ οι διδάσκοντες μπορούν να βρίσκουν νέα υλικά, κάρτες για τη διδασκαλία του ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟΥ, συνδέσμους για περαιτέρω εξερεύνηση των υλικών και των θεματικών Ενοτήτων. Μπορούν επίσης να έλθουν σε επαφή με τη συγγραφέα, να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στο χώρο της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερη γλώσσας, να προσφέρουν ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των επόμενων εκδόσεων.

 Εδώ θα μπορούσαν και οι μαθητές ελληνικής (στα επίπεδα Γ1 και Γ2, και Β1) να επιλέξουν τι άλλο θα διαβάσουν, πέραν της μελέτης των βιβλίων ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ των εκδόσεων ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, να κάνουν επιπλέον ασκήσεις, να έλθουν σε επαφή με τη συγγραφέα, να μαθαίνουν για νέα βιβλία και διδακτικά υλικά, να προσφέρουν ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των επόμενων εκδόσεων.

 Η σελίδα αυτή θα ανανεώνεται διαρκώς και θα προσπαθήσουμε, με τη βοήθεια των διδασκόντων και των διδασκομένων, να προσθέτουμε υλικά και να διορθώνουμε τα λάθη της πρώτης έκδοσης.

Ήδη έχουμε εντοπίσει ορισμένα λάθη, τα οποία θα διορθωθούν στην επόμενη έκδοση. Το Φόρουμ είναι στη διάθεση των χρηστών για σχόλια. 

Καλειδοσκόπιο, σειρά εκμάθησης της ελληνικής για το επίπεδο Γ1

Καλειδοσκόπιο, σειρά εκμάθησης της ελληνικής για το επίπεδο Γ2