Για το κόστος του μαθήματός σας επικοινωνήστε με τη γραμματεία

Τηλ. 0030 210 5238149             e-mail: vassia@hcc.edu.gr

 ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1) Αυτόματη χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας μέσω του συστήματος πληρωμών PayPal. Παρακαλούμε επισκεφτείτε το σύνδεσμο http://www.hcc.edu.gr/el/are-you-student/how-to-pay στην ιστοσελίδα μας και συμπληρώστε το ποσό των διδάκτρων στο σχετικό πεδίο.

2) Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό ΑLPHA BANK ή ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - Παρακαλούμε σημειώστε ότι η προμήθεια καλύπτεται από τον καταθέτη

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία για το ακριβές ποσόν των διδάκτρων σας τηλ (0030)210 52 38 149

 

Please contact the secretariat for the fees of your course

Tel. 0030 210 5238149             e-mail: vassia@hcc.edu.gr

HOW TO PAY

1) Automatic charge of your PayPal account. Please visit http://www.hcc.edu.gr/el/are-you-student/how-to-pay in our website and fill in the amount of the fees in the blank field.

2) Deposit into HELLENIC CULTURE CENTRE’s bank account of ΑLPHA BANK or NATIONAL BANK OF GREECE. Please note that the bank commission is charged upon the student.

Please contact the secretariat for the exact amount of the fees of your course, tel (0030)210 52 38 149