Καλωσορίσατε στον ηλεκτρονικό χώρο συνάντησης και εκπαίδευσης για την εκμάθηση και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας!

Στο χώρο αυτό προσφέρονται

μαθήματα νέας ελληνικής για ξενόγλωσσους, ομογενείς αλλά και φυσικούς ομιλητές που θέλουν να βελτιώσουν τη γνώση της γλώσσας (Online Greek Language Courses)

σεμινάρια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας για όσους διδάσκουν ή θέλουν να διδάξουν τη νέα ελληνική και να επιμορφωθούν σχετικά με τις διδακτικές τεχνικές και τη μεθοδολογία 

Επίσης, εδώ μοιραζόμαστε διδακτικά υλικά, αναπτύσσεται διάλογος και ενημερωνόμαστε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης και ως δεύτερης γλώσσας σε ενηλίκους. Διαβάστε περισσότερα...